آفتامات دینام پراید انژکتور

230,000 تومان

آفتامات دینام پراید انژکتور، یکی از قطعات مهم دینام بوده و نقش بسیار مهم و اساسی در خودرو ایفا می‌کند. این قطعه بر روی توان الکتریکی خروجی دینام نظارت می‌کند.

آفتامات دینام پراید انژکتور
آفتامات دینام پراید انژکتور