آفتامات دینام سمند سورن

420,000 تومان

آفتامات دینام سمند سورن، وظیفه کنترل جریان الکتریکی ورودی آرمیچر را بر عهده دارد.

آفتامات دینام سمند سورن
آفتامات دینام سمند سورن