پمپ بنزین پژو 206

600,000 تومان

وظیفه پمپ بنزین پژو 206، رساندن بنزین به بخش‌های مورد نیاز ماشین است. علاوه بر این، ایجاد فشار در جریان سوخت و فیلتر کردن آن و ارسال سوخت از جمله اقداماتی است که پمپ بنزین پژو انجام می‌دهد.

پمپ بنزین پژو 206
پمپ بنزین پژو 206