آفتامات دینام پراید فیش بغل

420,000 تومان

آفتامات دینام پراید فیش بغل، با تغییر مقدار جریان در روتور، به عنوان مکانیزم کنترل عمل کرده و ولتاژ خروجی استاتور را کنترل می‌کند. این قطعه از اهمیت بسیاری برخودار بوده و خراب شدن آن می‌تواند باعث بروز مشکلات فراوانی شود. از همین رو بهتر است با نشانه‌های عدم کارکرد صحیح آفتامات دینام آشنا شوید.

آفتامات دینام پراید فیش بغل
آفتامات دینام پراید فیش بغل