وایر شمع ELDOR_L-90

111,000 تومان

وایر شمع ELDOR_L-90، که به آن وایر احتراق یا جرقه‌زن نیز می‌گویند از اجزای مهم سیستم احتراق ماشین بوده که وظیفه انتقال برق خودرو به شمع‌ها را بر عهده دارد. درواقع می‌توان گفت وایرها را با انتقال جرقه‌ها به شمع به تکمیل فرآیند احتراق در اتومبیل کمک می‌کنند.

وایر شمع L90 - eldor
وایر شمع ELDOR_L-90