آفتامات دینام پراید کاربراتور

330,000 تومان

آفتامات دینام پراید کاربراتور، یک کنترل کننده بوده که در سیستم برق‌رسانی اتومبیل ایفای نقش می‌کند. به بیان دیگر دینام در خودرو وظیفه تولید برق را بر عهده دارد.

آفتامات دینام پراید کابراتور
آفتامات دینام پراید کاربراتور