اتوماتیک راهنما شیشه ای پراید

80,000 تومان

اتوماتیک راهنما شیشه ای پراید، سوئیچ خودکاری است که وظیفه قطع و وصل کردن جریان الکتریکی مدار راهنما و روشن کردن چراغ راهنما را بر عهده دارد.

اتوماتیک راهنما پراید شیشه ای
اتوماتیک راهنما شیشه ای پراید