پمپ بنزین پراید- پیکان

600,000 تومان

سیستم پمپ بنزین پراید- پیکان، شامل موتور پمپ، قطعه شناور و نشان‌دهنده سطح سوخت در باك ماشین می‌شود. وظیفه این قطعه یدکی انتقال بنزین از باک به موتور اتومبیل است. محل قرارگیری این قطعه یدکی داخل باک ماشین و زیر صندلی عقب اتومبیل است.

پمپ بنزین پراید- پیکان
پمپ بنزین پراید- پیکان