شلگیر جلو راست ام وی ام x33 قدیمی

563,000 تومان

یکی از قطعات کاربردی در روزهای بارانی و شرایط خاص، شلگیر جلو راست ام وی ام x33 قدیمی است. در واقع این قطعه در جاده‌های مملو از سنگریزه کاربرد بسیاری دارد.

شلگیر جلو راست ام وی ام x33 قدیمی
شلگیر جلو راست ام وی ام x33 قدیمی