سوکت سه شاخ چراغ سرامیکی

30,000 تومان

سوکت سه شاخ چراغ سرامیکی، وظیفه اتصال سیم‌های مدارهای مختلف به بخش‌های استفاده کننده برق در خودرو را برعهده دارد.

سوکت سه شاخ چراغ سرامیکی
سوکت سه شاخ چراغ سرامیکی