سوکت ده فیش نری

65,000 تومان

سوکت ده فیش نری، یکی از قطعاتی است که در سیستم الکتریکی خودرو کاربرد دارد. نام دیگر این سوکت، کانکتور ده فیش نری است و جزئی از سیستم برق‌رسانی ماشین بوده که وظیفه اتصال قطعات مختلف اتومبیل به یکدیگر را بر عهده دارد.

 

سوکت ده فیش نری
سوکت ده فیش نری