سوکت سه فیش خرطومی معمولی

23,000 تومان

وظیفه سوکت سه فیش خرطومی، سیم کشی یا توزیع برق خودرو در ماشین است. در واقع سوکت همه کاره را می‌توان یکی از اعضای حیاتی سیستم برق خودرو دانست. سوکت سه فیش همه کاره را می‌توان، در بخش‌های مختلف ماشین مانند سنسور کیلومتر، دریچه گاز، مقاومت فن و… در خودرو استفاده کرد.

دسته: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , برچسب:
سوکت سه فیش همه کاره
سوکت سه فیش خرطومی معمولی