سوکت کوئل دوبل ساژم

40,000 تومان

سوکت کوئل دوبل ساژم، قطعه ساده و کوچکی بوده که وجود آن در سیستم احتراق ماشین‌ امری ضروری است. سیستم احتراق نیز یکی از قسمت‌های مهم اتومبیل است که از  بخش‌های مختلفی مانند شمع خودرو، کوئل احتراق، توزیع کننده و… تشکیل شده است.

سوکت کوئل دوبل
سوکت کوئل دوبل ساژم