سوکت سیم اکسیژن ساژم مادگی

40,000 تومان

سوکت سیم اکسیژن ساژم مادگی، جریان الکتریسیته را از سیم کشی خودرو به سنسور اکسیژن و کامپیوتر خودرو منتقل می‌کند.

سوکت سیم اکسیژن ساژم مادگی
سوکت سیم اکسیژن ساژم مادگی