سوکت سنسور کیلومتر پیکان – روا

37,000 تومان

سوکت سنسور کیلومتر پیکان – روا، یکی از قطعات ساده اما در عین حال مهم در خودرو است که در صورت خرابی می‌تواند باعث بروز برخی مشکلات شود.

سوکت سنسور کیلومتر پیکان - روا
سوکت سنسور کیلومتر پیکان – روا