سوکت سیم اکسیژن زیمنس نری

40,000 تومان

وظیفه سوکت سیم اکسیژن زیمنس نری، انتقال جریان الکتریسیته از سیم‌کشی خودرو به سنسور اکسیژن و کامپیوتر اتومبیل است.

سوکت سیم اکسیژن زیمنس نری
سوکت سیم اکسیژن زیمنس نری