سنسور دریچه گاز پراید- فلش

400,000 تومان

سنسور دریچه گاز پراید- فلش که به آن سنسور موقعیت دریچه گاز نیز می‌گویند، قسمتی از سیستم کنترل الکترونیکی دریچه گاز خودرو است که بین پاک کننده هوا و منیفولد ورودی موتور قرار دارد.

 

سنسور دریچه گاز پراید- فلش
سنسور دریچه گاز پراید- فلش