سنسور دریچه گاز پژو 206 – آهنی

480,000 تومان

محل قرارگیری سنسور دریچه گاز آهنی پژو 206، روی دریچه گاز و نزدیک به استپر موتور ماشین است.

سنسور دریچه گاز 206 - آهنی
سنسور دریچه گاز پژو 206 – آهنی