سوزن انژکتور زیمنس کوتاه سمند

520,000 تومان

سوزن انژکتور زیمنس کوتاه سمند قطعه‌ای است که در ورودی سیلندر ماشین قرار دارد. وظیفه این قطعه یدکب تنظیم و پاشش سوخت به درون سیلندر است که این سوخت در فرآیند احتراق به انرژی تبدیل و باعث حرکت ماشین می‌شود.

سوزن انژکتور سمند کوتاه
سوزن انژکتور زیمنس کوتاه سمند