آفتامات دینام پراید یورو 4 معمولی

390,000 تومان

آفتامات دینام پراید یورو 4 معمولی، یک تولید کننده برق در دینام ماشین است. یک پوسته فلزی، دو بالشتک، آرمیچر، بوش، کلکتور، فولی و چند قطعه ذغال اجزای تشکیل دهنده دینام پراید هستند.

 

آفتامات دینام پراید یورو 4 معمولی
آفتامات دینام پراید یورو 4 معمولی