سنسور دریچه گاز 206 پلاستیکی
سنسور دریچه گاز پژو 206 – پلاستیکی