پمپ شیشه شور سیم کوتاه پراید

130,000 تومان

پمپ شیشه شور سیم کوتاه پراید، مواد شوینده و آب را از مخزن شوینده به شیشه جلوی اتومبیل اسپری می‌کند.

موتور شیشه شور سیم کوتاه پراید
پمپ شیشه شور سیم کوتاه پراید