آنتن ستون نیسان

130,000 تومان

آنتن ستون نیسان، دو کار انجام می‌دهد؛ اول اینکه، امواج الکترومغناطیسی را دریافت و آنها را به جریان تبدیل می‌کند، در قدم بعدی جریان دریافت کرده را به امواج الکترومغناطیسی تبدیل می‌کند و به اطراف می‌فرستد.

آنتن ستون نیسان
آنتن ستون نیسان