مهره دنده عقب پراید

150,000 تومان

وظیفه مهره دنده عقب پراید، تشخیص دادن دنده عقب است. در واقع با قرار گرفتن خودرو در دنده عقب، این سویچ فرمان دنده عقب را به چراغ و آژیر دنده عقب می‌دهد.

مهره دنده عقب پراید
مهره دنده عقب پراید