مهره استپ ترمز پراید

90,000 تومان

مهره استپ ترمز پراید، یکی از مهمترین قطعات مورد استفاده در سیستم ترمز است که برخی این قطعه را با نام میکروسوئیچ پدال ترمز نیز می‌شناسند.

مهره استپ ترمز پراید
مهره استپ ترمز پراید