فیوز کارتی

40,000 تومان

فیوز کارتی لوکس، از یک نوار فلزی که در یک محفظه غیر رسانا قرار دارد، ساخته شده که با عبور جریان برق بیش از حد مجاز، نوار فلزی ذوب شده و مدار الکتریکی قطع می‌شود.

فیوز کارتی
فیوز کارتی