فندک L90

150,000 تومان

فندک L90، یکی از ابزار جانبی است خودرو است که کاربردهای متعددی دارد، گاهی ممکن است سوکت آن خراب شود، که احتملا دلیل آن سوختن فیوزش است.

فندک L90
فندک L90