کلید پرژکتور پرشیا

150,000 تومان

کلید پرژکتور پرشیا، یکی از قطعات برقی خودرو است که وظیفه روشن و خاموش کردن چراغ پرژکتور ماشین را بر عهده دارد. چراغ پرژکتور در جلو و عقب خودرو استفاده می‌شوند.

 

کلید پرژکتور پرشیا
کلید پرژکتور پرشیا