پمپ بنزین زانتیا | پژو 206 تیپ 5

850,000 تومان

پمپ بنزین زانتیا | پژو 206 تیپ 5، باعث فرستادن بنزین از باک به موتور خودرو می‌شود. درواقع این پمپ با وصل شدن کلید پمپ، فعالیت کرده و در همین حال فشار مورد نیاز بنزین برای ایجاد احتراق را نیز تنظیم می‌کند.

پمپ بنزین زانتیا
پمپ بنزین زانتیا | پژو 206 تیپ 5