مهره روغن پژو 405

85,000 تومان

سنسور روغن در مسیر جریان روغن موتور قرار دارد اما باید بدانید که مدل و نوع موتور در  محل قرارگیری سنسور تاثیرگذار است.

اما این قطعه یدکی در بیشترها خوردوها در کنار فیلتر روغن یا بلوک‌های سیلندر موتور نصب می‌شود.

مهره روغن پژو 405
مهره روغن پژو 405