مغزی سوئیچ تیبا

278,400 تومان

مغزی سوئیچ تیبا، یکی قطعات اصلی ماشین تیبا برای روشن شدن است که با نام مغزی استارت نیز شناخته می‌شود.

مغزی سوئیچ تیبا
مغزی سوئیچ تیبا