فیوز بزرگ 80 آمپر پژو 206 (20 عددی)

360,000 تومان

وظیفه فیوز بزرگ 80 آمپر پژو 206 (20 عددی)، حفاظت مدار الکتریکی خودرو است. درواقع این قطعات مانع آسیب رسیدن به تجهیزات الکتریکی می‌شوند.

فیوز بزرگ 80 آمپر پژو 206 (20 عددی)
فیوز بزرگ 80 آمپر پژو 206 (20 عددی)