سیم فیوز (100 عددی)

750,000 تومان

سیم فیوز (100 عددی) ابزاری است که فیوز برای انجام وظیفه خود به آن نیاز دارد.

سیم فیوز
سیم فیوز (100 عددی)