سوئیچ استارت پژو 405- پرشیا- سمند

750,000 تومان

سوئیچ استارت پژو 405- پرشیا- سمند سمت راست غربیلک فرمان ماشین قرار دارد. این سوئیچ دارای ۴ حالت LOCK، ACC،ON وSTART  است.

سوئیچ استارت پژو405-پرشیا-سمند (1)
سوئیچ استارت پژو 405- پرشیا- سمند