سوئیچ استارت پیکان

840,000 تومان

وظیفه سوئیچ استارت پیکان، روشن و خاموش کردن موتور ماشین است. محل نصب سوئیچ استارت معمولا سمت راست غربیلک فرمان است. در واقع سوئیچ ماشین یک کلید برق مکانیکی است.

سوئیچ استارت پیکان
سوئیچ استارت پیکان