سوکت مپ گاز EF7

50,000 تومان

سوکت مپ گاز EF7 یکی از قطعات سیستم برقی ماشین است. برای آشنایی با عملکرد بهتر این قطعه بد نیست بدانید، با فشردن پدال گاز، صفحه دریچه ‌گاز به وسیله سیم گاز باز شده و هوای بیشتری را برای سیلندر می‌فرستد.

 

سوکت مپ گاز EF7
سوکت مپ گاز EF7