سوکت رله فن پراید کاربرات

35,000 تومان

سوکت رله فن پراید کاربرات، به منظور ایجاد اتصالات داخلی قطعه رله فن در ماشین به کار می‌رود. این قطعه در انجام فرآیند قطع و وصل جریان الکتریکی که توسط رله انجام می‌شود، اهمیت دارد.

سوکت رله فن پراید کاربرات
سوکت رله فن پراید کاربرات