سنسور دریچه گاز ساژم پراید

400,000 تومان

سنسور دریچه گاز ساژم پراید، یکی از قطعات اصلی تشکیل‌دهنده موتور پراید است که در کنار استپر موتور باعث گاز خوردن ماشین می‌شود. از همین رو سالم بودن و درست کار کردن این قطعه در روشن شدن ماشین اهمیت بسیاری دارد.

سنسور دریچه گاز
سنسور دریچه گاز ساژم پراید