آچار شمع انژکتور

150,000 تومان

آچار شمع انژکتور یک مدا آچار بکسی است. این قطعه یدکی شبیه آجار جغجغه بوده اما فقط مناسب شمع انژکتور خودروهاست و کاربرد دیگری ندارد.

آچار شمع انژکتور
آچار شمع انژکتور