آفتامات دینام پژو ۲۰۰۰

350,000 تومان

وظیفه آفتامات دینام پژو ۲۰۰۰ کنترل جریان الکتریکی ورودی آرمیچر است. درواقع می‌توان گفت آفتامات با کنترل جریان ورودی آرمیچر به طور مستقیم بر توان خروجی دینام تاثیر می‌گذارد.

آفتامات دینام پژو ۲۰۰۰
آفتامات دینام پژو ۲۰۰۰