آفتامات دینام پراید ماکویی

440,000 تومان

آفتامات دینام پراید ماکویی، در سیستم برق‌رسانی خودرو مانند چراغ، بوق، دینام ماشین و… برای یکسان کردن جریان برق تولید شده، کاربرد دارد. در واقع رگولاتور در دینام در میان عموم به آفتامات معروف است.

آفتامات دینام پراید ماکویی
آفتامات دینام پراید ماکویی