سوکت موتور فن پراید 2 دور نری

23,000 تومان

وظیفه سوکت موتور فن پراید 2 دور نری، اتصال سیم‌های فن به منظور تامین برق مورد نیاز این قطعه است. رله فن خنک کننده موتور ماشین است و به دلیل اهمیتی که دارد، باید توجه داشته باشید اگر رله فن نامناسب و بدون کیفیت خریداری کنید، با گرم شدن، رله ذوب می‌شود و این اتفاق می‌تواند به سوکت آسیب جدی برساند و سوکت را قطع کند.

سوکت موتور فن پراید 2 دور نری
سوکت موتور فن پراید 2 دور نری