سوکت خطر عقب پراید قدیم

50,000 تومان

سوکت چراغ خطر عقب پراید قدیم یکی از اجزای سیستم ایمنی و روشنایی خودرو است. این قطعه یدکی باعث عملکرد درست چراغ خطر عقب خودروی پراید می‌شود.

سوکت خطر عقب پراید قدیم
سوکت خطر عقب پراید قدیم