سوکت دسته راهنما کوچک

65,000 تومان

سوکت دسته راهنما کوچک، یکی از قطعات یدکی مهم درون دسته راهنما است که به نوعی وظیفه یک رابط را انجام می‌دهد.

سوکت دسته راهنما کوچک
سوکت دسته راهنما کوچک