مغزی سوئیچ پژو 405- پرشیا- سمند

320,000 تومان

مغزی سوئیچ پژو 405- پرشیا- سمند، بخشی از سوئیچ خودرو است. سوئیچ نیز از دو قسمت مکانیکی و الکترونیکی تشکیل شده است.

مغزی سوئیچ پژو405 - پرشیا- سمند
مغزی سوئیچ پژو 405- پرشیا- سمند