ناک سنسور (سنسور ضربه) سیم دار

300,000 تومان

ناک سنسور (سنسور ضربه) سیم دار ضربه‌های وارد شده به ماشین را شناسایی کرده و آن را به کامپیوتر خودرو اعلام می‌کند. شمع ماشین با ورود مخلوط هوا و سوخت فشرده شده، جرقه‌زده و از این طریق عملیات احتراق کامل می‌شود.

ناک سنسور سیم دار
ناک سنسور (سنسور ضربه) سیم دار