پمپ شیشه شور سیم بلند پراید

130,000 تومان

پمپ شیشه شور سیم بلند پراید، درواقع یک پمپ کوچک آب است که با روشن شدن آن، شوینده ماشین به وسیله نازل‌های شیشه شور از مخزن به شیشه جلویی خودرو اسپری می‌شود.

پمپ شیشه شور سیم بلند پراید
پمپ شیشه شور سیم بلند پراید