وایر شمع EF7 سمند

112,000 تومان

وایر شمع EF7 سمند یکی از اجزای سیستم جرقه زنی ماشین است که وظیفه انتقال پالس‌های ولتاژ بالا بین منبع ولتاژ، توزیع کننده و شمع‌ها را بر عهده دارد. به عبارت دیگر وظیفه وایرهای شمع، رساندن برق به سرشمع‌های ماشین است تا شمع‌ها جریان برق را به موتور خودرو منتقل کنند.

وایر شمع EF7
وایر شمع EF7 سمند