سنسور کیلومتر پراید- نیسان

117,000 تومان

سنسور کیلومتر پراید- نیسان یا سنسور سرعت پراید، جز کوچکی در خودرو است که اطلاعات مربوط به سرعت ماشین را جمع‌آوری می‌کند.

سنسور کیلومتر پراید - نیسان
سنسور کیلومتر پراید- نیسان