سوکت سیم اکسیژن ساژم نری

40,000 تومان

سوکت سیم اکسیژن ساژم نری وظیفه انتقال جریان الکتریسیته از سیم کشی خودرو به سنسور اکسیژن و کامپیوتر ماشین را بر عهده دارد.

سوکت سیم اکسیژن ساژم نری
سوکت سیم اکسیژن ساژم نری